(1)
เพ็ชรรักษ์ณ.; พิพัฒน์เพ็ญม.; ธรรมสัจการว. Responses to the Uniqueness of Garland Sellers. JLA. 1, 6, 33.