(1)
โรจนวานิชกิจอ.; เว่ยห. ห. China’s First Chinese-Thai Glossary. JLA. 1, 7, 1-13.