[1]
วชิรานุกูลพ. และ ปั้นเหน่งเพชรเ., “Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา”, jmbr, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 213-221, ก.ย. 2021.