(1)
วชิรานุกูลพ.; ปั้นเหน่งเพชรเ. ovid-2019 โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา. jmbr 2021, 6, 213-221.