กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF