[1]
ถาวรบุตรศ., “คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 27-57, Jul. 2017.