[1]
แอบเงินส. and เทพกาญจนาก., “The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai”, J of LETT, vol. 46, no. 2, pp. 247-294, Jan. 2018.