ณะภูมิน.; ตันศรีสุขส. ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 99-133, 25 Jul. 2017.