ถาวรบุตรศ. คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 27-57, 25 Jul. 2017.