ฤทธิ์ศรีธรอ.; หงษ์สุวรรณป.; สังขพันธานนท์ธ. Ecotopia:: Space, Gender, and Myth in Khachapura and Nakorn Aiyara. Journal of Letters, v. 48, n. 1, p. 120-143, 29 Jun. 2019.