แอบเงินส.; เทพกาญจนาก. The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai. Journal of Letters, v. 46, n. 2, p. 247-294, 30 Jan. 2018.