(1)
ณะภูมิน.; ตันศรีสุขส. ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย. J of LETT 2017, 46, 99-133.