(1)
ถาวรบุตรศ. คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. J of LETT 2017, 46, 27-57.