(1)
แอบเงินส.; เทพกาญจนาก. The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai. J of LETT 2018, 46, 247-294.