[1]
บุญตานนท์เ. 2017. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 1-26.