[1]
ปิ่นสำอางค์ไ. 2017. ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 135-169.