[1]
ถาวรบุตรศ. 2017. คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 27-57.