พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ

  • เทพ บุญตานนท์

Abstract

จุดประสงค์ของกฎอัยการศึกคือ เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองในยามสงคราม หรือในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการลุกฮือปฏิวัติจากกลุ่มต่อต้าน ลักษณะเฉพาะของกฎอัยการศึกคือ ให้สิทธิอานาจแก่ทหารในการประกาศใช้ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กฎอัยการศึกจึงเป็นเครื่องมือให้ทหารใช้ในการรัฐประหาร

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-25
How to Cite
บุญตานนท์เ. (2017). พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. Journal of Letters, 46(1), 1-26. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254