[1]
เพ็ชรวงษ์ ว. and ท้วมสุข ก., “การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ”, jiskku, vol. 29, no. 3, pp. 53–64, Feb. 2013.