(1)
ท้วมสุข ก.; เพ็ชรวงษ์ ว. พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย. jiskku 2013, 30.