(1)
ท้วมสุข ก.; ลีนาราช พ. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. jiskku 2013, 30.