(1)
เพ็ชรวงษ์ ว.; ท้วมสุข ก. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ. jiskku 2013, 29, 53-64.