[1]
เพ็ชรวงษ์ ว. and ท้วมสุข ก. 2013. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ. Journal of Information Science. 29, 3 (Feb. 2013), 53–64.