[1]
นาทะพันธ์ ส., วัฒนาธร ว., และ ศรีสุข น., “มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย”, -, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 72–88, ส.ค. 2023.