(1)
สนิทธางกูร จ. .; เต็มสวัสดิ์ ข. .; รัศมีวงษ์จันทร์ อ. .; ปู่เกตุแก้ว ก. . องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ. - 2023, 4, 1-12.