(1)
นาทะพันธ์ ส.; วัฒนาธร ว.; ศรีสุข น. มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย. - 2023, 4, 72-88.