[1]
นาทะพันธ์ ส., วัฒนาธร ว. และ ศรีสุข น. 2023. มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 2 (ส.ค. 2023), 72–88.