กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy