[1]
สิทธิ์สูงเนิน ช., “การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน”, มสส., ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 89–110, ส.ค. 2022.