[1]
คงกุล จ., “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”, มสส., ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 1–22, ส.ค. 2022.