[1]
เศรษฐธัญการ โ., “คำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์”, มสส., ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 65–87, ส.ค. 2022.