[1]
คุณภูป., สิริสุคันธาธ., และ กังวลส., “Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative”, มสส., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. บทที่ 11 หน้า 221-242, ส.ค. 2019.