คงกุล จ. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 1–22, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262256. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.