คุณภูป.; สิริสุคันธาธ.; กังวลส. Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, v. 17, n. 2, p. บทที่ 11 หน้า 221-242, 27 ส.ค. 2019.