(1)
เศรษฐธัญการ โ. คำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์. มสส. 2022, 20, 65-87.