[1]
เรืองนุภาพขจร จ. 2022. ลักษณะเนื้อหาทางการกีฬาในเว็บไซต์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 20, 2 (ส.ค. 2022), 201–219.