[1]
คุณภูป., สิริสุคันธาธ. และ กังวลส. 2019. Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 17, 2 (ส.ค. 2019), บทที่ 11 หน้า 221-242.