[1]
นิธิธีรพัชร์ ช. และ สุวรรณชัยสกุล เ. ., “แบบจำลองพยากรณ์อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยประเภทหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 324–341, มี.ค. 2024.