[1]
สาวม่วงป., “พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ”, วนกว, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 117-126, ต.ค. 2020.