(1)
สาวม่วงป. พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ. วนกว 2020, 1, 117-126.