(1)
เอ๊าเจริญ ส. โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน. วนกว 2020, 4, 1-12.