[1]
ก๊กอึ้ง ด. และ คลังกรณ์ จ. 2024. นโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 440–452. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.27.