[1]
ทองเงา ก. 2022. ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 6, 3 (ก.ย. 2022), 608–623. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2022.1.