[1]
สาวม่วงป. 2020. พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 1, 3 (ต.ค. 2020), 117-126.