กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ นักทรัพยากรมนุษย์หลังโควิด-19 ตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy