[1]
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. 2019. Policy. Journal of Industrial Business Administration. 1, 1 (Jun. 2019).