Return to Article Details Vol. 8 No. 2 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy