Return to Article Details Vol. 8 No. 1 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล