(1)
อริยศรีพงษ์ ด.; ภูวชนาธิพงศ์ ด.; พานแก้ว ผ. โ.; แผนสมบุญ ด.; รักขันโท ด.; ภู่พัฒน์ อ. THE FORM AND PROCESSION OF DEVELOPING ABILITY IN ENGLISH COMMUNICATION OF MCU’S STUDENTS. JMH.R. 2018, 4, 63-74.