(1)
เริงสูงเนิน ก.; ธัญถนอม ร. . The Effect of Individual Counseling Based on the Satir Model That Affects Happiness. hsa 2022, 3, 58-67.